linjer bakgrund
Pågående

UtvecklingsProgram Arlanda

Projektfakta

Just nu pågår en stor utbyggnad av Stockholm Arlanda Airport. Utbyggnaden sker i etapper fram till 2040. Ett flertal strategiska projekt är samlade under samma program, Utvecklingsprogram Arlanda (UPA).

Programmets mål är att säkra flygplatsens kapacitet i syfte att möta den passagerartillväxt som skett och prognostiseras framåt.

Vi som arbetar med detta projekt

Kontakta oss