linjer bakgrund
Pågående

Ekerövägen, en del av Förbifart Stockholm

Uppdragsbeskrivning

Syftet med ombyggnaden av Ekerövägen är att skapa en smidigare trafiksituation i eftermiddagsrusningen i riktning mot Ekerö. Vägen ska breddas med ytterligare ett körfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. I projektet ingår även att bredda Drottningholmsbron och Nockebybron, att bygga ett till tunnelrör bredvid Lindötunnel, en ny, öppningsbar bro vid Tappström samt två nya trafikplatser mot Förbifart Stockholm

Längs med vägen finns världsarvet Drottningholm, det statliga byggnadsminnet Drottningholm, flera riksintressen, naturreservat, vattenskyddsområde och Natura 2000-område.

Vi som arbetar med detta projekt

Kontakta oss